DcH Thisted
2019

Hvis der er tvivl om hvilket hold du/i skal vælge, så kontakt kasserer Katrine M. Nesgaard på mailen info@dch-thisted.dk, Så hjælper hun dig/jer videre.  


Ved tilmelding i Dch Thisted:

-Betales kontingent for at være medlem af Dch Danmark

-Betales holdgebyr, for at deltage i træningen på hold.

Årskontingent (ÅK)

Aktive medlemmer
  • Aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Aktive medlemmer har ret til deltagelse i træning. Aktive kan gøre brug af klubbens arealer og rekvisitter til træning, samt deltage i klubbens arrangementer. Aktive medlemmer indberettes til Landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
  • Der ydes rabat for kontingentbetalingen til aktive medlemmer, der bebor samme folkeregisteradresse.
Passive medlemmer 
  • Passive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i træningen, men kan anvende klubbens arealer uden for klubbens trænings tider. Passive medlemmer indberettes til landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
ÅRA 01.01.2023 20.10.2032 650 kr.
ÅRP 01.01.2023 20.10.2032 650 kr.
Begynder hvalpehold (BH)

K-hold (kursus-hold/hvalpehold) som vi kalder det, er her hvor man starter som uøvet hund og hundefører.

Alle hunde uanset race, størrelse, alder kan deltage. Vi anbefaler, at man starter med hvalpen så tidligt som muligt. Holdene deles så vidt muligt op efter alder og størrelse så, at alle får optimal udbytte af den socialisering som er en af de vigtigste elementer i hvalpetræningen. Det giver også muligheden for individuel rådgivning og træning.

Kurset indeholder 12 gange træning.

Indbetalingen dækker både medlemskab af DcH, udvidet forsikring samt træning.
Den første aften vil der være mulighed for betaling, registrering af vaccination og forsikrings papirer. Der vil være informationer omkring regler i klubben, udstyr, godbidder mm.
Til træning vil der være både træning, teori og leg.

Ved at tilmelde dig et 12 ugers kursus i DcH-Thisted, har du taget det første skridt for at du og din hund kan få et godt samvær.

Træning er et partnerskab. Det er ikke kun hunden der har brug for træning, men også ejeren og familien. Den mest almindelige årsag til manglende lydighed hos hunde er, at de ikke er blevet trænet optimalt. En hund, som trænes meget, lystrer meget. Hvis den desuden trænes på en positiv måde, lystrer den glad og villigt.

De fleste hundeejere drømmer om den perfekte følgesvend, hvor hunden skal være lydig og velopdragen. Det håber vi at kunne hjælpe med i DcH.

Der lægges stor vægt på socialisering af hunden, som er en stor del af den grundlæggende træning af hvalpen.

Følgende øvelser er en del af lydighedstræningen:
Indkald (at komme når du kalder)
Lineføring (gå pænt i snor)
Stå, sit, dæk
Nej kommandoen.
Socialesering
Der vil i træningen være indlagt teori og pauser med tid til socialt samvær, hvilket klubben vægter højt.

Husk altid:
Masser af lækre små godbidder
Halsbånd/sele og line (helst ikke flex line, da denne ikke egner sig så godt til træning)
Vand og vandskål
Hundens legetøj
og praktisk tøj til alt slags vejr.
 
Meld afbud hvis du bliver forhindret
Kom i god tid, så du har tid til, at lufte hunden.
Hunden skal være vaccineret og forsikret.
Det er forbudt at slå og sparke sin hund, hvilket er øjeblikkelig bortvisningsgrund!
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
HVA4
Mandag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Monica Thomsen,
Instruktør Aspirant: Børge Elias Olesen,
07.08.2023 06.11.2023 250 kr.
HVA6
Onsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Morten Wulff Frederiksen,
06.09.2023 06.12.2023 250 kr.
HVA5
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Kurt Jensen, Mads raft Espersen,
10.08.2023 09.11.2023 250 kr.
Unghundehold (UHH)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
UHH
Onsdag kl. 19:00 - 20:30
Instruktør: Kurt Jensen, Monica Thomsen,
Instruktør Aspirant: Børge Elias Olesen,
15.01.2023 31.12.3099 600 kr.
BHF
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Elias Olesen, Katrine M. Nesgaard,
17.08.2023 21.11.2024 450 kr.
DcH Program (DPK)

Lydighedstræning er en hundesport hvor hund og fører udfører en række fastlagte øvelser. Det kan f.eks. være indkald hvor hunden lærer at komme når der bliver kaldt - "lineføring" hvor hunden lærer at gå pænt i line ved siden af føreren - "apport" hvor hunden lærer at hente en bestemt genstand.
Lydighed er en sjov aktivitet, der øger samarbejdet med dig og din hund. Målet med lydighed er at få en glad, samarbejdsvillig og opmærksom hund som lystrer.
I DcH-Thisted arbejder vi med positive forstærkninger (ros, belønning, godbidder) og støtter hver enkelt førers samarbejde og udvikling med sin hund på det individuelle niveau.

Ny C-klassen
Denne klasse er ikke en landsdækkende klasse, men en klasse om er opstået ved et sammenarbejde i kreds 1 mellem DcH klubberne i Thisted, Thyholm, Han Herred og Sydthy. Man kan deltage i disse klubbers lokale venskabs konkurrencer og i lokal konkurrencerne.
Der kan for nye hundefører godt være langt fra et K-hold til C-klassen, så her i Ny-C har man muligheden for at afprøve om konkurrence skulle være noget.

C-klassen
Denne klasse er beregnet for nye hunde og hundeførere, som har gennemgået et begynderkursus og for hunde og hundeførere, som ikke tidligere ved to konkurrencer inden for samme kalenderår har opnået 110 points eller derover i C-klassen. Hvis hund og fører opnår 2 x 110 points eller derover inden for samme kalenderår, rykker de op i B-klassen.

B-klassen
Dette er begynderklassen for trænede hundeførere og klassen for hunde og førere der i C-klassen har opnået 2 x 110 point eller derover inden for samme kalenderår. I denne klasse kan man max opnå 200 points.
En hund som ved to konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 160 point eller derover, rykker op i A-klassen.

A-klassen
Denne klasse er for hunde og hundeførere der ved to konkurrencer inden for samme kalenderår i B-klassen har opnået 160 point eller derover. Her gælder, at hvis hunden i to konkurrencer inden for samme kalenderår får 260 points eller derover, rykker den op i Eliteklassen.

E-klassen
Denne klasse er DcH programmets højeste konkurrenceklasse.
Hvert år afholder DcH en landsdækkende Eliteturnering med 15 deltagere. Det kræver både dygtighed og tålmodighed hos hund og fører at komme med i denne fornemme turnering. De 3 bedst placerede i Eliteturneringen et år er fødte deltagere i det følgende års turnering. De sidste tolv udtages på grundlag af de tre bedste resultater, som hundene har opnået i foregående konkurrencesæson. Her er tit "kamp til stregen" og stor spænding hos de implicerede, når resultaterne skal gøres op, for det er en ære at komme med i denne udsøgte kreds af hundeførere. Turneringen løber over fem konkurrencedage, der arrangeres af DcH''''''''''''''''''''''''''''''''s 6 kredse på skift.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
B
Mandag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Christian Nordentoft, Kurt Jensen,
16.01.2023 31.12.3099 600 kr.
C
Mandag kl. 19:15 - 20:45
Instruktør: Christian Nordentoft, Elias Olesen, Mads raft Espersen,
16.01.2023 31.12.3099 600 kr.
A/E
Onsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Ingen Træner,
05.01.2023 31.12.3000 0 kr.
NYC
Torsdag kl. 19:15 - 20:45
Instruktør: Elias Olesen,
Instruktør Aspirant: Inge Hansen,
15.01.2023 31.12.3099 600 kr.
Agility (AG)

Agilitytræning
 

Agility er for alle hunde. I sin ideelle udførelse kræver sporten harmoni og fuldstændig forståelse mellem hund og fører. Det er derfor nødvendigt med en ballast af lydighed og træning, før man begynder at deltage i denne sportsgren. Der er masser at godt samvær både mellem hund og fører men også på det hold man går på.


I Thisted har vi trænet Agility siden 1995. For at komme i gang, skal du gennemføre et hvalpekursus gerne i DcH Thisted.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
AGB
Torsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Monica Thomsen,
15.01.2023 31.12.3099 600 kr.
Rally (RA)

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
RAØ
Onsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Kristinna Wulff Frederiksen,
15.01.2023 30.04.2030 600 kr.
RAB
Onsdag kl. 19:00 - 20:30
Instruktør: Kristinna Wulff Frederiksen,
15.01.2023 31.12.3099 600 kr.
Familie hold  (FH)

Familiehunde træning er samarbejde mellem hund og ejer. Der er lagt op til sjov og grin for både hund og ejer. Holdet er til hundeejere som ønsker at være aktiv med sin hund og opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde på en sjov måde. Alle hunde har godt af at få nye indtryk og oplevelser, hvor den mærker at opmærksomheden er rettet mod den, det skaber en gladere hund. Det er for hunde fra 6 mdr. Der er ingen minimumskrav mht. kunnen, vi tilrettelægger træningen individuel.

Det opnår vi ved at lave en masse øvelser:
- Kontakt, masser af forskellige metoder til at få den positive kontakt
- Almindelig lydighed (indkald, sit, stå, dæk, ro øvelse og gå pænt i snor)
- Elementer fra Rallytræning
- Tricks og sjove øvelser
- Miljøtræning, vi skal kunne færdes i forskellige miljøer

Alt dette opnås igennem leg og positiv træning, hvor du lærer om belønning og motivation af din hund. Her er fokus på hund og førers samarbejde.
Træningen sker på pladsen ved klubhuset i Dch Thisted, men du og din hund skal selvfølgelig også kunne arbejde sammen andre steder end på træningspladsen, så derfor vil træningen også kunne foregå eksempelvis i skoven, parken eller i byen.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
FH
Tirsdag kl. 17:30 - 19:00
Instruktør: Janni Dybdahl Stærk,
17.01.2023 31.12.3099 600 kr.