Info
Aktive medlemmer
  • Aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Aktive medlemmer har ret til deltagelse i træning. Aktive kan gøre brug af klubbens arealer og rekvisitter til træning, samt deltage i klubbens arrangementer. Aktive medlemmer indberettes til Landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
  • Der ydes rabat for kontingentbetalingen til aktive medlemmer, der bebor samme folkeregisteradresse.
Passive medlemmer 
  • Passive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i træningen, men kan anvende klubbens arealer uden for klubbens trænings tider. Passive medlemmer indberettes til landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Årskontingent - (ÅRP)
Passivt medlemsskab skal man vælge når man ikke ønsker at modtage træning i klubben. Men vil støtte klubben, kreds 1 og landsforeningen i DcH OBS. allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding i løbet af året
Tilmeldte: 1/1
Betalingsplan: Årskontingent 01.01
Ratepris : 606 kr.
Udsolgt

Årskontingent - (ÅRA)
MELD DIG KUN TIL HVIS DU ER SIKKER PÅ HOLDET DU SKAL TRÆNE PÅ HAR PLADS Aktivt medlemsskab skal vælges når man vil modtage træning i klubben, denne skal betales inden man kan tilmelde sig de hold man vil træne på. OBS. allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding i løbet af året
Tilmeldte: 90/90
Betalingsplan: Årskontingent 01.01
Ratepris : 606 kr.
Udsolgt

Nyheder

Sponsorer