Lydighedstræning

 
er en hundesport hvor hund og fører udfører en række fastlagte øvelser. Det kan f.eks. være indkald hvor hunden lærer at komme når der bliver kaldt - "lineføring" hvor hunden lærer at gå pænt i line ved siden af føreren - "apport" hvor hunden lærer at hente en bestemt genstand.
Lydighed er en sjov aktivitet, der øger samarbejdet med dig og din hund. Målet med lydighed er at få en glad, samarbejdsvillig og opmærksom hund som lystrer.
I Dch-thisted arbejder vi med positive forstærkninger (ros, belønning, godbidder) og støtter hver enkelt førers samarbejde og udvikling med sin hund på det individuelle niveau.

Ny C-klassen

Denne klasse er ikke en landsdækkende klasse, men en klasse om er opstået ved et sammenarbejde i kres1 mellem DcH i Thisted, Thyholm, Han Herred og Sydthy. Man kan deltage i disse klubbers lokale venskabs konkurrencer og i lokal konkurrencerne.
Der kan for nye hundefører godt være langt fra et K-hold til C-klassen, så her i Ny-C har man muligheden for at afprøve om konkurrence skulle være noget.
 

C-klassen

Denne klasse er beregnet for nye hunde og hundeførere, som har gennemgået et begynderkursus og for hunde og hundeførere, som ikke tidligere ved to konkurrencer inden for samme kalenderår har opnået 110 points eller derover i C-klassen. Hvis hund og fører opnår 2 x 110 points eller derover inden for samme kalenderår, rykker de op i B-klassen.


B-klassen

Dette er begynderklassen for trænede hundeførere og klassen for hunde og førere der i C-klassen har opnået 2 x 110 point eller derover inden for samme kalenderår. I denne klasse kan man max opnå 200 points.

En hund som ved to konkurrencer inden for samme kalenderår opnår 160 point eller derover, rykker op i A-klassen.


A-klassen

Denne klasse er for hunde og hundeførere der ved to konkurrencer inden for samme kalenderår i B-klassen har opnået 160 point eller derover. Her gælder, at hvis hunden i to konkurrencer inden for samme kalenderår får 260 points eller derover, rykker den op i Eliteklassen.


E-klassen

Denne klasse er DcH programmets højeste konkurrenceklasse.
Hvert år afholder DcH en landsdækkende Eliteturnering med 15 deltagere. Det kræver både dygtighed og tålmodighed hos hund og fører at komme med i denne fornemme turnering. De 3 bedst placerede i Eliteturneringen et år er fødte deltagere i det følgende års turnering. De sidste tolv udtages på grundlag af de tre bedste resultater, som hundene har opnået i foregående konkurrencesæson. Her er tit "kamp til stregen" og stor spænding hos de implicerede, når resultaterne skal gøres op, for det er en ære at komme med i denne udsøgte kreds af hundeførere. Turneringen løber over fem konkurrencedage, der arrangeres af DcH's 6 kredse på skift.

Nyheder

Sponsorer