Hundeadfærdskonsulent

 

Hundeadfærdskonsulenter

DcH har et net af ca. 80 frivillige, veluddannede Hundeadfærdskonsulenter. Alle aktive Hundeadfærdskonsulenter har et Id kort med påført årstal. Ved Hundeadfærdskonsulenterne kan du få råd og vejledning om forskellige adfærdsproblemer, du kan have med din hund, hjælp til valg af hvalp m.m.
Det er gratis at henvende sig til en DcH’s Hundeadfærdskonsulent, dette tilbud gælder alle, såvel DcH medlemmer som ikke medlemmer.
Hvis problemet ikke kan løses pr. telefon, så kan du også få besøg af en Hundeadfærdskonsulent i hjemmet. Du skal da blot betale Hundeadfærdskonsulentens kørselsudgifter, efter statens takst.
 

DcH Thisted har en uddannet hundeadfærdskonsulent, han  kan kontaktes på nedenstående 

Johannes Christensen
Mobil: 23 11 01 84
Mail: johanneschristensen18@gmail.com

Hvis problemet ikke kan løses pr. telefon, så kan du også få besøg af en Hundeadfærdskonsulent i hjemmet. Du skal da blot betale Hundeadfærdskonsulentens kørselsudgifter, efter statens takst.

Skulle du ikke komme igennem på telefonen med det samme, prøv da igen lidt senere. Vores Hundeadfærdskonsulent har arbejde ved siden af, og da dette er en frivillig ekstraindsats der ydes, håber vi på din forståelse.

Etiske regler for Hundeadfærdskonsulenter

1. Hundekonsulenten skal i sit arbejde respektere klientens individuelle behov og valg.

2. Hundekonsulenten skal i sit arbejde værne om de fortrolige oplysninger, som en klient afgiver under en konsultation.
Klienten skal give tilladelse til at konsultationen drøftes med træner i lokalforening eller andre personer, gives tilladelsen ikke har konsulenten tavshedspligt.

3. Hundekonsulenten skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det faglige og personlige ansvar i omgangen med klienterne samt kende sine egne faglige begrænsninger.

4. Hundekonsulenten skal i sine terapiforslag på se, at disse ikke påfører hunden unødig smerte, angst, varigt mén eller være til væsentlig og/eller vedvarende ulempe. Terapi forslagene skal være i overensstemmelse med anerkendte metoder og den nyeste viden om hundeadfærd.

5. Hundekonsulenten skal gennem deltagelse i årsmøder, kurser og anden vidensdeling sikre ajourføring af sin viden om behandling af adfærdsproblemer hos hunde af alle racer og blandinger af disse.

6. Hundekonsulenten skal generelt, men specielt i tilfælde hvor flere konsulenter er involveret i samme sag, vise loyalitet for kollegaers arbejde og vurderinger og være til støtte i faglige situationer. Ligeledes skal man i forbindelse med en konsultation vise loyalitet over for DcH’s lokalforeninger.

7. Hundekonsulenten skal endvidere besidde evnen til at samarbejde med andre konsulenter, herunder også evnen til at modtage og give saglig velbegrundet kritik.

8. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til fremme af samarbejdet mellem DcH’s forskellige programmer og faggrupper.

9. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til udbredelsen af et bedre kendskab og forståelse for en hunds naturlige behov.

10. Hundekonsulenten skal gennem sit arbejde medvirke til, at der i det omgivende samfund er tillid til og respekt om konsulenttjenesten og DcH generelt.

Forudsætning for hundeadfærdskonsulent

En konsulent skal:
• Gennemføre uddannelsen som DcH’s adfærdskonsulent.
• Have interesse og erfaring i arbejdet med hunde og hundeproblemer.
• Kunne tale med folk om deres hundeproblemer.
• Være i stand til gennem iagttagelse og analyse at stille den rigtige problemdiagnose.
• Handle og agere ud fra de Etiske regler for DcHs konsulenter orientering nr. 111
• Skal kunne afsætte råderum og have fysisk formåen til at løse opgaver og ajourføre sin viden som adfærdskonsulent i DcH.
Arbejdsområder
Omfatter blandt andet:

1. Være synlig i lokalområdet/foreningen f.eks. ved en regelmæssig tilstede værelse på træningspladsen, f.eks. ved at bidrage med information om adfærdsrelaterede emner i forbindelse med opstart af nye hold, medlemsaktiviteter o. lign.

2. Hjælpe de af lokalforeningens medlemmer som har adfærdsproblemer.

3. Yde råd og vejledning om generel hundeadfærd til andre lokalforeninger der måtte ønske det.

4. Yder råd og vejledning til alle hundeejere, som henvender sig med deres hunds adfærdsproblemer evt. ved hjemmebesøg. Hjælpen skal ydes uden hensyntagen til om hundeejeren er medlem af DcH eller ikke.

Rapportering

Hver gang en konsulent har været i kontakt med en klient, telefonisk, ved besøg i klientens hjem, på lokalforeningens træningsplads, eller på anden måde, skal det registreres i onlinesystemet.
 
Det er af største betydning at denne registrering foretages løbende, da registreringen bruges til at se konsulenternes aktivitetsniveau som danner grundlag for kommende års budgetter og mulighed for grunduddannelse.
 
Ved manglende registrering i et kalenderår tager konsulentudvalget kontakt med kredskonsulenten, der undersøger omstændighederne.
Hvis forholdet ikke bringes i orden i løbet af 2. år slettes konsulenten uden yderligere varsel. Slettelsen skal meddeles konsulenten, kredskonsulenten, lokalforeningen, samt kredsbestyrelsen.

Nyheder

Sponsorer