Årskontingent

Info
Aktive medlemmer
  • Aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Aktive medlemmer har ret til deltagelse i træning. Aktive kan gøre brug af klubbens arealer og rekvisitter til træning, samt deltage i klubbens arrangementer. Aktive medlemmer indberettes til Landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
  • Der ydes rabat for kontingentbetalingen til aktive medlemmer, der bebor samme folkeregisteradresse.
Passive medlemmer 
  • Passive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen og kan modtage valg til bestyrelsen.
  • Passive medlemmer har ikke ret til at deltage i træningen, men kan anvende klubbens arealer uden for klubbens trænings tider. Passive medlemmer indberettes til landsforeningen og DcH Bladet afhentes i klubhuset.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

ÅRA

MELD DIG KUN TIL HVIS DU ER SIKKER PÅ HOLDET DU SKAL TRÆNE PÅ HAR PLADS 

Aktivt medlemskab skal vælges når man vil modtage træning i klubben, denne skal betales inden man kan tilmelde sig de hold man vil træne på. 

OBS. allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding i løbet af året

Tilmeldte: 102/200
Betalingsplan: Årskontingent 01.01
Ratepris : 650 kr.
Tilmeld

ÅRP

Passivt medlemskab skal man vælge når man ikke ønsker at modtage træning i klubben, men vil støtte klubben, kreds 1 og landsforeningen i DcH 

OBS. allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmelding i løbet af året

Tilmeldte: 3/20
Betalingsplan: Årskontingent 01.01
Ratepris : 650 kr.
Tilmeld

Nyheder

Sponsorer